Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

http://bsmiedzna.pl/
IBank Home Banking 6.52.13 - Serwer (6.52.16)